Sapatti on pyhä

Jo luomisviikolla Jumala siunasi ja pyhitti sapatinpäivän. Luemme Raamatustamme:

“Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt.” (1. Moos. 2:1-3)

Sapatti on ensimmäinen asia, jonka Jumala siunaa ja pyhittää. Täten sapatti on siunattu ikuisesti, sillä Raamattu kertoo meille, että se, minkä Jumala siunaa, on siunattu ikuisesti. “Sillä mitä sinä, Herra, siunaat, se on oleva siunattu iäti.” (1. Aik. 17:27)

Sapatti täten, on siunattu ikuisesti. Sapattia ei ole kumottu, eikä sitä ole siirretty, vaan sapatti on viikon seitsemäs päivä, ikuisesti pyhä. Kymmenessä käskyssä meidän käsketään pyhittää sapatinpäivä: “Muista pyhittää sapatinpäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.” (2. Moos. 20:8-11)

Kymmenessä käskyssä meidän käsketään pyhittää sapatinpäivä luomisviikon muistoksi. Sapatti on pyhä luomisesta lähtien. Mutta milloin on sapatti, mikä päivä viikosta meidän tulee pyhittää? Meidän kalenterissamme sapatti on viikon seitsemäs päivä, aika perjantain auringonlaskusta lauantain auringonlaskuun. Tämän tiedämme varmuudella, sillä eräämaavaelluksen aikana Jumala sanoi israelilaisille, että huomenna on sapatti (2. Moos. 16:23). Jumala siis itse kertoi israelilaisille, milloin sapatti on, ja juutalaiset ovat sapattia viettäneet siitä asti tunnollisesti halki vuosituhansien. Tiedämme täten varmuudella, että sapatti on meidän kalenterissamme perjantai auringonlaskusta lauantai auringonlaskuun. Heprealaisessa ajattelussa ja Raamatussa päivä alkaa illasta (“Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä” (1. Moos. 1:31)). Täten sapatin ajankohdasta ei ole mitään kysymystä. Miten sapattia tulee viettää? Raamatussa sanotaan ainoastaan, että sapattina on pidettävä pyhä kokous ja se on levon päivä, jolloin ei saa tehdä mitään työtä. Varsin helppoa täten – sapattina levätään kaikesta työstä! Modernin rabbiinisen juutalaisuuden rabbit määräävät 39 kategoriaa työtä , jota ei saa tehdä sapattina. Huomaamme kuitenkin, että Messiaamme Jeesus ei noudattanut näitä perinnäissääntöjä, vaan hän salli opetuslasten katkoa tähkäpäitä sapattina, käski miehen kantaa vuodettaan sapattina ja teki maan tomusta tahnan parantaakseen sokean miehen silmät. Täten voimme nämä rabbien perinnäissäännöt jättää omaan arvoonsa. Sapatti on levon päivä ja kukin lepää sapattina niin kuin parhaakseen näkee. Sapattina ei tarvitse murehtia siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, sapatti on suuri juhlapäivä. Jesaja kirjoittaa meille sapatista: “Jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta, niin ettet toimita omia asioitasi minun pyhäpäivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitat sitä, niin ettet toimita omia toimiasi, et aja omia asioitasi etkä puhu joutavia, silloin on ilosi oleva Herrassa, ja minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse, ja minä annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa. Sillä Herran suu on puhunut.” (Jes. 58:13-14)

Kun me sapattina kokoonnumme pyhään sapattikokoukseen, me vietämme suurta ilopäivää, lepopäivää Jumalan kunniaksi. Silloin me emme murehdi siitä, mitä saa tai ei saa sapattina tehdä, vaan me lepäämme, syömme, juomme ja iloitsemme Herran edessä. Tällöin sapatti on todellakin suuri juhlapäivä. Sapatti on vähän kuin joulu, paitsi kerran viikossa. Kuka murehtii joulupäivänä siitä, mitä saa tai ei saa tehdä? Aivan, ei kukaan. Samoin on sapatin laita. Sapatti on levon, ilon ja rauhan päivä. Monet kristityt esittävät, että sapatti korvattiin sunnuntailla. Jeesus kuulemma kumosi sapatin ja asetti sapatin sijaan pyhäpäiväksi sunnuntain. Tällaisesta emme lue mistään kohtaa Raamattuamme. Raamatussa profeetat eivät puhu sanaakaan sunnuntaista, eikä Uudessa testamentissa sunnuntaita kutsuta kertaakaan pyhäpäiväksi tai lepopäiväksi. Profeetat julistavat, että lopun aikoina kaikki liha tulee sapatinpäivänä kumartamaan Herraa (Jes. 66:23). Jesajan mukaan sapatti on myös pakanoita varten (Jes. 56:3-8).

Sapatti täten, on suuri ilon, levon ja rauhan päivä. Sapatinpäivänä on pidettävä pyhä kokous (3. Moos. 23:3). Sapatinpäivänä täten me pidämme pyhän kokouksen, johon sinä olet sydämellisesti tervetullut! Sapattikokousemme löydät tästä. Shabbat shalom, sapatin rauhaa!